0
Twój koszyk jest pusty.

Współpraca


 System wydawania posiłków / napojów/ gorących.

 

 

Proponujemy Państwu kilka rozwiązań systemowych / form współpracy /,

które pozwolą wybrać najlepszy i najbardziej ekonomiczny sposób dystrybucji

napojów w Państwa firmie:

 

1.1. Zakład pracy w porozumieniu ze swoją załogą częściowo refunduje zakup

       napojów gorących z funduszu socjalnego (pokrywając np. 80% kosztów),

       wówczas:

 

   a/ zakład pracy pokrywa określony procent kosztów na podstawie umowy

       sporządzonej pomiędzy firmami  określającej miesięczny minimalny limit

       sprzedanych napoi ,a  pracownik i klient  kupuje napój za np : 20- 30 gr.

 

   b/ w przypadku sprzedaży poniżej ustalonego limitu napoi , na koniec

       miesiąca zostanie wystawiona faktura VAT  opiewająca na cały minimalny

       limit.

 

1.2. Wszyscy mogą korzystać z automatu bez ograniczeń tzn. każdy

       pracownik,klient, gość Państwa firmy otrzymuje napój po naciśnięciu

       odpowiedniego przycisku.

       W takim  przypadku rozliczenie następuje raz w miesiącu na podstawie

       wskazań licznika zamontowanego w automacie. Podstawą do rozliczenia

       jest odczyt statystyki sprzedaży z automatu dokonywany w ostatnim dniu

       roboczym miesiąca przez upoważnionych pracowników obydwu stron.

       Z odczytu sporządzany jest protokół stanowiący podstawę do

       wystawienia faktury VAT.

 

1.3. Dzierżawa automatu.

 

   a/  miesięczna opłata za dzierżawę automatu wynosi  od 100 zł /netto/  oraz

        zakup produktów wg cennika i wg potrzeb.

 

   b/ miesięczna opłata za dzierżawę automatu wynosi 1 zł /netto/ oraz zakup

       produktów wg cennika na kwotę 300-500 zł/netto/-mc / w zależności od rodzaju

       automatu.

 

       W takiej sytuacji Państwo ustalają ceny poszczególnych napoi

       oraz dysponują zawartością wrzutnika monet /jeśli jest używany/.

 

1.4. Nasza firma obsługuje automat, ustala ceny napoi, dostarcza produkty

      i dysponuje zawartością wrzutnika monet. W takiej sytuacji nie ponoszą

      Państwo żadnych miesięcznych wydatków.Warunkiem ustawienia

      automatu jest zapewnienie sprzedaży gorących napoi na poziomie

      300-500 szt. /m-c. / w zalężności od rodzaju automatu/.

 

      Istnieją także inne możliwości ustawienia automatów w państwa firmie.

 

Jeśli Państwa Firma nie zamierza wynajmować/dzierżawić/ automatów-ekspresów,a posiada swoje ekspresy przelewowe lub na kawę ziarnistą zapraszamy do skorzystania z zakupów w Naszej firmie kawy ziarnistej, mielonej, rozpuszczalnej, herbaty i czekolady instant oraz szereg akcesoriów gastronomicznych  po promocyjnych cenach.                       

Gwarantujemy terminowość i solidność dostaw.

 

 

 

 

                                                  Serwis

 

W każdym wariancie zapewniamy pełną opiekę serwisową eksploatowanego w Państwa firmie automatu. Do obowiązków naszego pracownika odpowiedzialnego za serwis należy:

 

       -  bieżące uzupełnianie produktów w automacie  /wg potrzeb/

          oraz poddawanie automatu zabiegom sanitarnym-mycie,czyszczenie itp.

      -   usuwanie na bieżąco usterek pojawiających się w pracy automatu.

      -   opróżnianie kosza, ustawionego wokół automatu./opcja/

      -   sprawdzanie statystyki sprzedaży, sporządzanie protokołu.

 

 

Z doświadczenia wiemy, że wprowadzając w swojej firmie system wydawania napojów i posiłków regeneracyjnych z automatów osiągniecie Państwo niewymierny efekt w postaci bardziej efektywnej pracy swojej załogi chcącej zrekompensować się swojemu pracodawcy za tę wygodę. Pomijając fakt, że jest to forma tańsza od tradycyjnych stołówek czy pokątnego ustawiania termosów z herbatą lub kawą, niewątpliwie wzrośnie prestiż i wizerunek Państwa firmy w oczach potencjalnych i stałych klientów, gości lub kontrahentów, którzy dzięki takim szczegółom będą traktować Wasze przedsiębiorstwo jako wiarygodne, stabilne finansowo i troszczące się o socjalne prawa swojej załogi.

 

  Zobacz  nasze "Automaty" i "Produkty" !